ECF ไตรมาส 1/65 ฟอร์มดี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ส่งออกโตต่อเนื่อง ในประเทศขยายช่องทางจำหน่ายออนไลน์และโมเดิร์นเทรดปั๊มยอดขาย เตรียมรับรู้รายได้ธุรกิจอื่นๆ หนุนรายได้ปีนี้โต 12-15% เล็งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0157 บาท กำหนดจ่าย วันที่ 20 พ.ค.65

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยถึงแนวโน้มธุรกิจช่วงไตรมาส 1/65 มีสัญญาณดี ตลาดต่างประเทศมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่บริษัทขยายฐานการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมียอดคำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตลาดในประเทศมุ่งเน้นกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางจำหน่ายใหม่ สร้างความหลากหลายของช่องทางการจำหน่ายสินค้า ลดการพึ่งพิงเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น จำหน่ายผ่านออนไลน์ ร้านโมเดิร์นเทรดชั้นนำที่มีสาขาทั่วประเทศ และเพิ่มตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ อีกทั้งนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว และมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อ ประกอบกับเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

ภาพรวมธุรกิจในปี 2565 บริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโต โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 12-15% พร้อมเพิ่มความสามารถการทำกำไรจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจพลังงาน ซึ่งขณะนี้ทางโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่พม่า อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างเฟส 2 ให้แล้วเสร็จคาดว่าภายในปีนี้ และจะเร่งการก่อสร้างเฟส 3 และเฟส 4 สำหรับกำลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ให้เริ่มการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โดยเร็วต่อไป

สำหรับธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจเหมืองขุดสกุลเงินดิจิทัล คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 1/65

ขณะที่ผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมทุกกลุ่มธุรกิจ 1,600.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.18 ล้านบาท หรือ 13.08% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,415.63 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 50.85 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 41.16 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0157 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 121.53% ของกำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจะทำการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ภายหลังวันที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 21 เมษายน 2565 )

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket