LINE Krungthai Connext แอดเลย สมัครฟรี! เล่นเกมออนไลน์ Krungthai Birthday 56th Anniversary

ชิงรางวัล iPad รุ่น Wifi ความจุ 64 GB จำนวน 1 รางวัล และตั๋วหนัง Major Cineplex จำนวน 560 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 280,000 บาท*

สมัครเลย คลิก https://krungthai.com/link/krungthaibirthday56th-mgronline-connext

นับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จัดกิจกรรมผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เกม Krungthai Birthday 56th Anniversaryเป็นเกมที่จัดโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของธนาคาร โดยให้ผู้เล่นบังคับสเก็ตบอร์ดช่วยน้องวายุในการหลบระเบิด เพื่อเก็บผลิตภัณฑ์ของธนาคารผู้เล่นจะมีเวลาในการเล่น 20 วินาที และได้รับคะแนนตามจำนวนที่เก็บผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้ โดยผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นได้สูงสุด 30 ครั้ง/วัน ไม่จำกัดครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด

กติกาการเล่นเกม

ผู้เล่นจะมีเวลาในการเล่น 20 วินาที ในการบังคับสเก็ตบอร์ดไปทางซ้าย ทางขวา เพื่อเก็บ ผลิตภัณฑ์ของธนาคารและห้ามเก็บโดนระเบิด คะแนนคำนวณตามจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้ โดยผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นได้สูงสุด 30 ครั้ง/วัน ไม่จำกัดครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม เพื่อสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด จนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรม ผู้ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะลำดับหนึ่ง กรณีผู้เล่นได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นลำดับแรกก่อน และผู้ได้รับคะแนนสูงสุดรองลงมาลำดับที่ 2-11 เรียงตามลำดับคะแนน

ของรางวัล

รางวัลผู้ชนะลำดับที่ 1
Ipad (รุ่น Wifi ความจุ 64 GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 11,400 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

รางวัลผู้ชนะลำดับที่ 2 – 561
ได้รับรางวัล ตั๋วหนังเมเจอร์ จำนวน 560 สิทธิ์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง รางวัลมูลค่า 240- 330 บาท (ราคาบัตรที่โรงภาพยนตร์จำหน่าย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ วัน/เวลา/รอบที่ฉาย และ Rating ของภาพยนตร์ที่เข้าฉาย) บัตร หรือ Code มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่เมเจอร์ ส่งมอบบัตรและ Code ให้ธนาคาร รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

LINE Krungthai Connext ช่วยแจ้งเตือนโครงการภาครัฐ คนละครึ่งเฟส 4 , เราเที่ยวด้วยกัน , ทัวร์เที่ยวไทย

✔แจ้งเตือน-ใช้จ่าย G-wallet และกระเป๋าสิทธิ

✔Chatbot ถาม-ตอบเกี่ยวกับโครงการ

✔ค้นหา 10 ร้านค้าใกล้คุณที่ร่วมโครงการ

บอกเตือนจ่าย ไลน์เด้งบอกฟรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://krungthai.com/link/connext-krungthaibirth56th-mgronline

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket/