คลังเผย 2 เดือนแรกปีงบ’65 เก็บรายได้ทะลุเป้า 1.8 หมื่นล้านบาท ชี้มีรายได้จากสรรพากรเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้สูงกว่าเป้า 8.3% ด้านรัฐวิสาหกิจ ส่งรายได้เข้ารัฐสูงกว่าเป้า 15%

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 361,955 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 18,139 ล้านบาท หรือ 5.3% และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.5%

โดยเป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ 19,307 ล้านบาท หรือ 8.3% จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สูงกว่าประมาณการ และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 5,659 ล้านบาท หรือ 15.0% เนื่องจากการนำส่งรายได้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน มากกว่าประมาณการเป็นสำคัญ

ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต ต่ำกว่าประมาณการ 8,755 ล้านบาท หรือ 9.5% เพราะประมาณการกรมสรรพสามิตได้รวมผลของการปรับโครงสร้างภาษีไว้ ซึ่งชะลอการดำเนินการออกไปก่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่วนราชการอื่น ต่ำกว่าประมาณการ 5,138 ล้านบาท หรือ 22.4% จากที่มีการปรับลดอัตราค่าปรับและค่าธรรมเนียมของส่วนราชการเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการ